Розмовна англійська. Просунутий курс. Книга 13

Розмовна англійська. Просунутий курс. Книга 13

Серія “Розмовна англійська. Просунутий курс” – це логічне продовження курсу “Розмовна англійська. Експрес-курс”. Цей курс підійде для тих, хто має початкові знання англійської мови та хоче розвинути їх до досконалості. Пропрацювавши всі книги даної серії, ваш рівень англійської мови можна буде порівняти з рівнем випускників інституту іноземних мов, а ваш словниковий запас дозволить вам легко спілкуватися з тими, для кого англійська є рідною. Навчання відбувається на прикладах, взятих із повсякденного спілкування носіїв мови між собою, літературних творів та періодики. Кожне речення детально розібрано з погляду граматики. Всі книги цієї серії є самодостатніми, тому Ви можете вивчати їх у будь-якому порядку.

Жанр: Современная проза
Цикл: Не является частью цикла
Год публикации: 2023

Читать онлайн Розмовна англійська. Просунутий курс. Книга 13


Мета цього курсу – довести Ваші знання англійської мови до досконалості.

Всі книги цієї серії є самодостатніми, тому ви можете вивчати їх у будь-якому порядку.

Частина 121

2401. Коли Сем повернувся додому, ми вже чверть години дивилися ту телепрограму. – When Sam returned home, we had been watching that TV programme for a quarter of an hour already.

Це речення ілюструє правило узгодження часів і належить до другої групи.

Правило узгодження часів. Друга група. Якщо в головній частині речення присудок є дієсловом у минулому часі, то в підрядному реченні не може використовуватися теперішній або майбутній час, а використовується одна з форм минулого часу або форма Future in the Past (майбутнє в минулому), що підходять за змістом.

В головній частині речення – дієслово в стверджувальній формі простого минулого часу – returned. В підрядному реченні – дієслово в стверджувальній формі в часі Past Perfect Continuous Tense – had been watching.

Past Perfect Continuous Tense – минулий досконалий продовжений час описує дію, яка почалася в минулому, тривала якийсь період і закінчилася саме до моменту мови про неї або все ще тривала при настанні іншої дії в минулому.

З цим часом часто використовуються такі обставини часу: for – протягом (далi слідує кількість часу, наприклад, all morning, five years), before – перед тим, якsince – з тих пір, як (після since ставиться конкретний час, дата або день тижня), how long – як довго (використовується у питальних реченнях), until/till – поки, докиall morning, all day, all night long – весь ранок, весь день, всю нічby – до певного моменту (у минулому).

Стверджувальна форма в Past Perfect Continuous Tense:

Пiдмет + had + been + основне дієслово із закінченням -ing + …

Заперечна форма в Past Perfect Continuous Tense:

Пiдмет + had not = hadn't + been + основне дієслово із закінченням -ing + …

Питальна форма в Past Perfect Continuous Tense:

(Питальне слово) + had + підмет + been + основне дієслово із закінченням -ing + …

Return home – це стійкий вислiв. Перекладається як повертатися додому і використовується без прийменника і без артикля.

У фразах – дивитися телевізор, дивитися відео, дивитися фільми – використовується дієслово watch – watch TV, watch video, watch movies.

Повторимо ще раз.

When Sam returned home, we had been watching that TV programme for a quarter of an hour already.


2402. Вам не потрібно їхати 8 годинним вечірнім поїздом до Лондона. Підійде і пізніший поїзд. – You need not take the 8 p.m. train to London. A later train will do as well.

Перше речення – це приклад заперечного речення з недостатнім дієсловом need, у значенні відсутності необхідності вчинення дії.

Пiдмет + need not + основне дієслово без частки to + …

Друге речення – це стверджувальне речення в простому майбутньому часі.

Пiдмет + will + основне дієслово + …

Повторимо ще раз.

You need not take the 8 p.m. train to London. A later train will do as well.


2403. Вони вирішили, що вона повинна залишати їм повідомлення кожні десять днів. – They decided that she was to leave them a message every tenth day.

Це речення ілюструє правило узгодження часів і належить до другої групи.

Правило узгодження часів. Друга група. Якщо в головній частині речення присудок є дієсловом у минулому часі, то в підрядному реченні не може використовуватися теперішній або майбутній час, а використовується одна з форм минулого часу або форма Future in the Past (майбутнє в минулому), що підходять за змістом.

В головній частині речення – дієслово в стверджувальній формі простого минулого часу – decided. В підрядному реченні – модальне дієслово to be to в стверджувальній формі простого минулого часу – 


Вам будет интересно
Эта книга поможет Вам, находясь в любой стране земного шара, общаться на бытовом уровне, с людьми, говорящими на английском языке.После каждого слова указана его транскрипция – звучание слова на русском языке, в так называемом американском варианте – так, как говорит большинство людей, для которых английский язык не является родным. Тем не менее любой житель Великобритании без труда поймет Вас.В конце книги Вы найдете русско-английский и англо-русский словари всех слов, используемых в этом разго...
Читать онлайн
Цель книг, входящих в серию “Разговорный английский. Экспресс курс”, – быстро научиться говорить на английском языке. Практически все люди, независимо от их образования, в повседневной жизни используют простую речь – простые предложения в прошедшем, настоящем и будущем времени. Но темы, на которые человек может говорить с другими людьми, напрямую зависят от его словарного запаса. В основе английского языка лежат неопределенные времена, или как их принято называть – простые времена. Проработав вс...
Читать онлайн
Цель книг, входящих в серию “Разговорный английский. Экспресс-курс” – быстро научиться говорить на английском языке. Практически все люди, независимо от их образования, в повседневной жизни используют простую речь – простые предложения в прошедшем, настоящем и будущем времени. Но темы, на которые человек может говорить с другими людьми, напрямую зависят от его словарного запаса. В основе английского языка лежат неопределенные времена, или как их принято называть – простые времена. Проработав все...
Читать онлайн
Цель книг, входящих в серию “Разговорный английский. Экспресс курс” – быстро научиться говорить на английском языке. Практически все люди, независимо от их образования, в повседневной жизни используют простую речь – простые предложения в прошедшем, настоящем и будущем времени. Но темы, на которые человек может говорить с другими людьми, напрямую зависят от его словарного запаса. В основе английского языка лежат неопределенные времена, или как их принято называть – простые времена. Проработав все...
Читать онлайн
Страждальний стан – The Passive Voice – це двадцять другий навчальний посібник з серії Англійська мова. Теорія і практика. Освоївши теоретичний матеріал, представлений в цій серії і виконавши більше 600 вправ для самоконтролю, Ваш словниковий запас складатиметься з більше, ніж 6 000 англійських слів і виразів, що дозволить Вам успішно скласти такі міжнародні іспити по англійській мові, як TOEFL(Test of English as a Foreign Language), IELTS(International English Language Testing System) і інші....
Читать онлайн
Местоимение – The Pronoun – это третье учебное пособие из серии Английский язык. Теория и практика.Освоив теоретический материал, представленный в данной серии и выполнив более 600 упражнений для самоконтроля, Ваш словарный запас будет состоять из более, чем 6 000 английских слов и выражений, что позволит Вам успешно сдать такие международные экзамены по английскому языку, как TOEFL (Test of English as a Foreign Language), IELTS (International English Language Testing System) и другие....
Читать онлайн
Райнер Мария Рильке – один из крупнейших поэтов XX столетия. В его стихах нашлось место самым разнообразным мыслям, чувствам, фантазиям: это и «одиночество среди толпы», и скитания по Европе, любовь женщин, чтение волшебных историй, мир искусства, античные мифы и старинные легенды, воспоминания о детстве, сновидения, мечты, религиозные прозрения… Уроженец Праги, писавший по-немецки, он глубоко ощущал свою причастность к европейской культуре и твердо верил, что «внутренний мир человека есть ценно...
Читать онлайн
Иоганн Вольфганг Гёте – поэт и писатель, мыслитель и философ, естествоиспытатель и государственный деятель. Его литературные творения – ярчайшие из жемчужин не только немецкой, но и всей мировой классической литературы. «Совершенно безразлично, в чем проявляется гениальность человека – в науке, в ведении войны и в управлении государством или в том, что он сочинил песню, – писал Гёте, – важно лишь одно: чтобы мысль, остроумное высказывание, деяние жили и были способны на дальнейшую жизнь».В сборн...
Читать онлайн
Александр Маккуин – прославленный модельер, который четыре раза, с 1996 по 2003 год, удостоился звания лучшего дизайнера Великобритании, а в 2003 году – лучшего дизайнера мира и в этом же году стал командором ордена Британской империи. Его называют человеком-легендой, человеком-загадкой, enfant terrible мира моды. Он не просто незаурядная личность, но ниспровергатель традиций и образец гения, выходящего за все дозволенные рамки. И это касается не только его шокирующего творчества, но и личной жи...
Читать онлайн
Библиотека проекта «История Российского государства» – это рекомендованные Борисом Акуниным лучшие памятники исторической литературы, в которых отражена биография нашей страны, от самых ее истоков.О полной трагизма и противоречий эпохе правления первых русских царей Ивана Грозного и Бориса Годунова рассказывают классики отечественной историографии В. О. Ключевский, Н. И. Костомаров и С. М. Соловьев, избранные главы из трудов которых публикуются в этом томе....
Читать онлайн