Розмовна англійська. Просунутий курс. Книга 16

Розмовна англійська. Просунутий курс. Книга 16

Серія “Розмовна англійська. Просунутий курс” – це логічне продовження курсу “Розмовна англійська. Експрес-курс”. Цей курс підійде для тих, хто має початкові знання англійської мови та хоче розвинути їх до досконалості. Пропрацювавши всі книги даної серії, ваш рівень англійської мови можна буде порівняти з рівнем випускників інституту іноземних мов, а ваш словниковий запас дозволить вам легко спілкуватися з тими, для кого англійська є рідною. Навчання відбувається на прикладах, взятих із повсякденного спілкування носіїв мови між собою, літературних творів та періодики. Кожне речення детально розібрано з погляду граматики. Всі книги цієї серії є самодостатніми, тому Ви можете вивчати їх у будь-якому порядку.

Жанр: Современная проза
Цикл: Не является частью цикла
Год публикации: 2023

Читать онлайн Розмовна англійська. Просунутий курс. Книга 16


Мета цього курсу – довести Ваші знання англійської мови до досконалості.

Всі книги цієї серії є самодостатніми, тому ви можете вивчати їх у будь-якому порядку.

Частина 151

3001. Вона увійшла до цієї будівлі. – She entered this building.

Це стверджувальне речення в простому минулому часі.

Пiдмет + основне дієслово із закінченням -ed (або друга форма неправильного дієслова) + …

Enter – перекладається як входити в якесь приміщення і не вимагає після себе жодних прийменників. Іменник, який йде далі, використовується з означеним артиклем.

Повторимо ще раз.

She entered this building.


3002. Мені подобається, коли ти посміхаєшся. – I like it when you smile.

Це стверджувальне речення в простому теперішньому часі.

Пiдмет + основне дієслово (із закінченням -s або -es для третьої особи) + …

Повторимо ще раз.

I like it when you smile.


3003. Що вони постачають? – What do they supply?

Це питальне речення в простому теперішньому часі.

(Питальне слово) + do або does + підмет + основне дієслово + …

Повторимо ще раз.

What do they supply?


3004. Це викликає дуже серйозні зміни. – It'll bring out very serious changes.

Це стверджувальне речення в простому майбутньому часі.

Пiдмет + will + основне дієслово + …

Bring out – це фразове дієслово. Перекладається як викликати якісь зміни.

Повторимо ще раз.

It'll bring out very serious changes.


3005. Я бачу у вас є план. – I see you've got a plan.

Це речення ілюструє правило узгодження часів і належить до першої групи.

Правило узгодження часів. Перша група. Коли в головному реченні присудок є дієсловом у теперішньому чи майбутньому часі, тоді в підрядному реченні буде використано будь-який час, який підходить за змістом.

В головній частині речення – дієслово в стверджувальній формі простого теперішнього часу – see. В підрядному реченні – дієслово в стверджувальній формі простого теперішнього часу – have got.

В простих часах можливе рівнозначне використання дієслів have та have got, при описі зовнішності, сім’ї, коли йдеться про належність – у когось є щось і про хвороби.

При цьому в розмовній мові частіше використовується дієслово have got.

Повторимо ще раз.

I see you've got a plan.


3006. Вона сказала, що вона була там позавчора. – She said that she'd been there two days before.

Це приклад непрямої мови.

Пряма мова виглядає так:

Вона сказала: «Я була тут позавчора.» – She said, "I was there two days before."

Перша частина речення не змінюється – She said.

Так як у прямій мові використовується простий минулий час – was, то в непрямій мові використовується час Past Perfect Tense – had been.

Так як у прямій мові використовується займенник I, то в непрямій мові повинен використовуватися займенник she, тому що йдеться про жінку.

Так як у прямій мові використовується слово here, то в непрямій мові має використовуватися слово – there.

Непряма мова – це мова, що передається не слово в слово, а тільки за змістом, у вигляді додаткових підрядних речень.

Нижче розглянуто правила переходу прямої мови в непряму.

При переході прямої мови в непряму, необхідно дотримуватися правил узгодження часів.

Простий теперiшнiй час переходить в простий минулий час.

Present Continuous Tense переходить в Past Continuous Tense.

Present Perfect Tense переходить в Past Perfect Tense.

Present Perfect Continuous Tense переходить в Past Perfect Continuous Tense.

Простий минулий час переходить в Past Perfect Tense.

Past Continuous Tense переходить в Past Perfect Continuous Tense.

Past Perfect не змінюється.

Past Perfect Continuous не змінюється.

Future Tense переходить в Future in the Past Tense.

В непрямій мові питання мають прямий порядок слів, а знак питання наприкінці речення замінюється на крапку.

Загальні питання вводяться сполучниками 


Вам будет интересно
Эта книга поможет Вам, находясь в любой стране земного шара, общаться на бытовом уровне, с людьми, говорящими на английском языке.После каждого слова указана его транскрипция – звучание слова на русском языке, в так называемом американском варианте – так, как говорит большинство людей, для которых английский язык не является родным. Тем не менее любой житель Великобритании без труда поймет Вас.В конце книги Вы найдете русско-английский и англо-русский словари всех слов, используемых в этом разго...
Читать онлайн
Цель книг, входящих в серию “Разговорный английский. Экспресс курс”, – быстро научиться говорить на английском языке. Практически все люди, независимо от их образования, в повседневной жизни используют простую речь – простые предложения в прошедшем, настоящем и будущем времени. Но темы, на которые человек может говорить с другими людьми, напрямую зависят от его словарного запаса. В основе английского языка лежат неопределенные времена, или как их принято называть – простые времена. Проработав вс...
Читать онлайн
Цель книг, входящих в серию “Разговорный английский. Экспресс-курс” – быстро научиться говорить на английском языке. Практически все люди, независимо от их образования, в повседневной жизни используют простую речь – простые предложения в прошедшем, настоящем и будущем времени. Но темы, на которые человек может говорить с другими людьми, напрямую зависят от его словарного запаса. В основе английского языка лежат неопределенные времена, или как их принято называть – простые времена. Проработав все...
Читать онлайн
Цель книг, входящих в серию “Разговорный английский. Экспресс курс” – быстро научиться говорить на английском языке. Практически все люди, независимо от их образования, в повседневной жизни используют простую речь – простые предложения в прошедшем, настоящем и будущем времени. Но темы, на которые человек может говорить с другими людьми, напрямую зависят от его словарного запаса. В основе английского языка лежат неопределенные времена, или как их принято называть – простые времена. Проработав все...
Читать онлайн
Страждальний стан – The Passive Voice – це двадцять другий навчальний посібник з серії Англійська мова. Теорія і практика. Освоївши теоретичний матеріал, представлений в цій серії і виконавши більше 600 вправ для самоконтролю, Ваш словниковий запас складатиметься з більше, ніж 6 000 англійських слів і виразів, що дозволить Вам успішно скласти такі міжнародні іспити по англійській мові, як TOEFL(Test of English as a Foreign Language), IELTS(International English Language Testing System) і інші....
Читать онлайн
Местоимение – The Pronoun – это третье учебное пособие из серии Английский язык. Теория и практика.Освоив теоретический материал, представленный в данной серии и выполнив более 600 упражнений для самоконтроля, Ваш словарный запас будет состоять из более, чем 6 000 английских слов и выражений, что позволит Вам успешно сдать такие международные экзамены по английскому языку, как TOEFL (Test of English as a Foreign Language), IELTS (International English Language Testing System) и другие....
Читать онлайн
Марина Серова – феномен современного отечественного детективного жанра. Выпускница юрфака МГУ, работала в Генеральной прокуратуре. С 1987 года по настоящее время – сотрудник одной из специальных служб. Участвовала в боевых операциях и оперативных мероприятиях. Автор ряда остросюжетных повестей, суммарный тираж которых превышает двадцать миллионов экземпляров.Частному детективу Татьяне Ивановой в этот раз достался весьма сложный клиент – Михаил Хромов, который потерял память после удара по голове...
Читать онлайн
После долгих приключений Светлана Фишер и Виктор Кох нашли путь домой. Десятки лет они прожили в счастье и любви. Но однажды кошмар возвращается. Светлана и Виктор вновь оказываются в давно забытом бункере. Что это? Сон или реальность? Галлюцинации или же новый изуверский эксперимент? Чтобы найти ответ на этот вопрос, Светлане и Виктору придется вновь окунуться в прошлое, которое они так хотели забыть. И узнать, какова цена за спасение всего человечества. Но готовы ли они столкнуться с правдой?...
Читать онлайн
Сборник рассказов, занявших самые высокие места на литературных конкурсах «Квазара» с 2012 по 2016 годы. Лучшие произведения за четыре года непрерывного выявления лучших. Хотите побеждать на конкурсах – учитесь у лучших....
Читать онлайн
Современная сказка – это почти всегда хорошо забытые старые сюжеты и с детства любимые герои, вот только язык у любимых героев незнакомый, знакомые сюжеты делают неожиданные повороты, а юмор сказки абсолютно сегодняшний. Театр Павла Морозова – не только для детей, но и для взрослых, которые создают театр для детей....
Читать онлайн