Розмовна англійська. Просунутий курс. Книга 10

Розмовна англійська. Просунутий курс. Книга 10

Серія “Розмовна англійська. Просунутий курс” – це логічне продовження курсу “Розмовна англійська. Експрес-курс”. Цей курс підійде для тих, хто має початкові знання англійської мови та хоче розвинути їх до досконалості. Пропрацювавши всі книги даної серії, ваш рівень англійської мови можна буде порівняти з рівнем випускників інституту іноземних мов, а ваш словниковий запас дозволить вам легко спілкуватися з тими, для кого англійська є рідною. Навчання відбувається на прикладах, взятих із повсякденного спілкування носіїв мови між собою, літературних творів та періодики. Кожне речення детально розібрано з погляду граматики. Всі книги цієї серії є самодостатніми, тому Ви можете вивчати їх у будь-якому порядку.

Жанр: Современная проза
Цикл: Не является частью цикла
Год публикации: 2023

Читать онлайн Розмовна англійська. Просунутий курс. Книга 10


Мета цього курсу – довести Ваші знання англійської мови до досконалості.

Всі книги цієї серії є самодостатніми, тому ви можете вивчати їх у будь-якому порядку.

Частина 91

1801. Я б відмовився. – I would refuse.

Це стверджувальне речення в простому теперішньому часі з модальним дієсловом would.

Пiдмет + would + основне дієслово без частки to + …

В розмовній мові можливі скорочення займенник + 'd.

Модальне дієслово would перекладається як зробив би щось.

Повторимо ще раз.

I would refuse.


1802. Якби тільки моя дочка була тут зі мною зараз! – If only my daughter were here with me now!

Це речення ілюструє використання конструкції If only + підмет в умовному способі Past Subjunctive I.

If only + підмет + основне дієслово із закінченням -ed (або друга форма неправильного дієслова) + …

Зверніть увагу на те, що дієслово to be має тільки форму were.

Past Subjunctive I – позначає нереальну, суперечливу дійсності дію, яка відноситься до сьогодення чи майбутнього.

Сенс цього прикладу полягає в тому, що зараз моєї доньки немає поряд зі мною.

Повторимо ще раз.

If only my daughter were here with me now!


1803. Мені потрібно було подолати так багато труднощів на своєму шляху. – I needed to overcome so many difficulties on my way.

Це стверджувальне речення в простому минулому часі.

Пiдмет + основне дієслово із закінченням -ed (або друга форма неправильного дієслова) + …

Повторимо ще раз.

I needed to overcome so many difficulties on my way.


1804. Я підтримаю тебе. – I'll back you up.

Це стверджувальне речення в простому майбутньому часі.

Пiдмет + will + основне дієслово + …

Back up – це фразове дієслово. Перекладається як підтримати когось.

Повторимо ще раз.

I'll back you up.


1805. Нік тренуватиметься протягом чотирьох годин на 6 годин? – Ні. – Will Nick have been training for four hours by 6 o’clock? – No, he won’t.

Перше речення – це питальне речення в Future Perfect Continuous Tense.

(Питальне слово) + will + підмет + have + been + основне дієслово із закінченням -ing + …

Future Perfect Continuous Tense – майбутній досконалий продовжений час позначає дію, яка почнеться в майбутньому і буде продовжуватися до наступу, більш пізньої дії, але теж у майбутньому.

З цим часом часто використовується прийменник часу by.

Стверджувальна форма:

Пiдмет + will + have + been + основне дієслово із закінченням -ing + …

Заперечна форма:

Пiдмет + will + not + have + been = won’t + have + been + основне дієслово із закінченням -ing + …

Питальна форма:

(Питальне слово) + will + підмет + have + been + основне дієслово із закінченням -ing + …

Друге речення – це коротка заперечна відповідь в часі Future Perfect Continuous Tense.

No, займенник + won’t

Повторимо ще раз.

Will Nick have been training for four hours by 6 o’clock? – No, he won’t.


1806. Ти знаєш, чому він плаче? – Do you know why he's weeping?

Якщо після будь-якої фрази на початку речення, слідує питальне слово, то використовується прямий порядок слів. Не можна спитати Do you know why is he weeping?

Повторимо ще раз.

Do you know why he's weeping?


1807. Він стрибнув так високо. – He jumped so high.

Це стверджувальне речення в простому минулому часі.

Пiдмет + основне дієслово із закінченням -ed (або друга форма неправильного дієслова) + …

Повторимо ще раз.

He jumped so high.


1808. Ці компанії постачають нам нафту. – These companies supply us with oil.

Це стверджувальне речення в простому теперішньому часі.

Пiдмет + основне дієслово (із закінченням -s або -es для третьої особи) + …

Supply with – це стійкий вислів дієслова з прийменником. Перекладається як забезпечувати чимось.

Повторимо ще раз.

These companies supply us with oil.


1809. Я хочу відремонтувати свою кімнату. – I want to do up my room.


Вам будет интересно
Эта книга поможет Вам, находясь в любой стране земного шара, общаться на бытовом уровне, с людьми, говорящими на английском языке.После каждого слова указана его транскрипция – звучание слова на русском языке, в так называемом американском варианте – так, как говорит большинство людей, для которых английский язык не является родным. Тем не менее любой житель Великобритании без труда поймет Вас.В конце книги Вы найдете русско-английский и англо-русский словари всех слов, используемых в этом разго...
Читать онлайн
Цель книг, входящих в серию “Разговорный английский. Экспресс курс”, – быстро научиться говорить на английском языке. Практически все люди, независимо от их образования, в повседневной жизни используют простую речь – простые предложения в прошедшем, настоящем и будущем времени. Но темы, на которые человек может говорить с другими людьми, напрямую зависят от его словарного запаса. В основе английского языка лежат неопределенные времена, или как их принято называть – простые времена. Проработав вс...
Читать онлайн
Цель книг, входящих в серию “Разговорный английский. Экспресс-курс” – быстро научиться говорить на английском языке. Практически все люди, независимо от их образования, в повседневной жизни используют простую речь – простые предложения в прошедшем, настоящем и будущем времени. Но темы, на которые человек может говорить с другими людьми, напрямую зависят от его словарного запаса. В основе английского языка лежат неопределенные времена, или как их принято называть – простые времена. Проработав все...
Читать онлайн
Страждальний стан – The Passive Voice – це двадцять другий навчальний посібник з серії Англійська мова. Теорія і практика. Освоївши теоретичний матеріал, представлений в цій серії і виконавши більше 600 вправ для самоконтролю, Ваш словниковий запас складатиметься з більше, ніж 6 000 англійських слів і виразів, що дозволить Вам успішно скласти такі міжнародні іспити по англійській мові, як TOEFL(Test of English as a Foreign Language), IELTS(International English Language Testing System) і інші....
Читать онлайн
Местоимение – The Pronoun – это третье учебное пособие из серии Английский язык. Теория и практика.Освоив теоретический материал, представленный в данной серии и выполнив более 600 упражнений для самоконтроля, Ваш словарный запас будет состоять из более, чем 6 000 английских слов и выражений, что позволит Вам успешно сдать такие международные экзамены по английскому языку, как TOEFL (Test of English as a Foreign Language), IELTS (International English Language Testing System) и другие....
Читать онлайн
Курс "Разговорный английский по уровням. Уровень В1" предназначен для тех, кто уже освоил уровни А1 и А2 и стремится улучшить свои навыки общения на английском языке.Уровень B1 в английском языке предполагает, что студент может спокойно и без внутреннего страха говорить на повседневные темы, употребляя в речи знакомые грамматические конструкции и лексику....
Читать онлайн
Современная «повесть о настоящем человеке». Увлекательный и динамичный роман о молодости в тектоническом разломе новейшей истории России: в очередном, кипящем, рвущемся, бушующем каждые двадцать-тридцать лет. Начиная с Павки Корчагина из «Как закалялась сталь» и заканчивая Моро из «Иглы», великая страна бросает на угли затухающих пожарищ новых героев.В собирательном образе главного героя, студента-историка, Алексея Малыгина, сошлись характерные черты поколения 1990-х. Дерзость спортсмена и фунда...
Читать онлайн
Когда мир вокруг кажется не самым уютным местом, каждый находит свой способ отвлечься от тревог и расслабиться: медитация, рисование, прогулки, готовка, вышивание, уход за цветами. Любое из этих занятий может быть в той или иной степени близко каждому из нас, однако контакт с природой важен для всех.Психиатр и садовод Сью Стюарт-Смит долгие годы изучала влияние растений на наше психологическое состояние. В своей книге она описала, как садоводство помогает человеку упорядочить свою жизнь, создать...
Читать онлайн
Говорят, Харон – перевозчик душ умерших в Аид – отличается свирепыми голубыми глазами. Американский коммандо Ник Саммерс, он же русский сирота Николай Королев, тоже голубоглаз и свиреп и тоже проводит на тот свет множество людей, включая знаменитого исламистского Шейха. Ник пытается избежать рока – но тот неминуемо его настигает и призывает к новому походу по Стиксу. Судьба ведет его в далекую, но все равно родную для него Россию…...
Читать онлайн
Эх, не стоило Игорю поддаваться на подначки мужиков в бане и делать анализ ДНК дочери! Аленка-то оказалась не его. Но и жена Галя, как выяснилось, Аленке не родная мать. Можно было смириться и забыть, но Галя и Игорь решили выяснить, как это случилось. Новый сборник рассказов Натальи Симоновой – о том, как все мы совершаем ошибки, пытаемся склеить разбитое, обижаем близких и доставляем им радость. И, конечно же, о любви, что придает жизни смысл....
Читать онлайн