Розмовна англійська. Просунутий курс. Книга 12

Розмовна англійська. Просунутий курс. Книга 12

Серія “Розмовна англійська. Просунутий курс” – це логічне продовження курсу “Розмовна англійська. Експрес-курс”. Цей курс підійде для тих, хто має початкові знання англійської мови та хоче розвинути їх до досконалості. Пропрацювавши всі книги даної серії, ваш рівень англійської мови можна буде порівняти з рівнем випускників інституту іноземних мов, а ваш словниковий запас дозволить вам легко спілкуватися з тими, для кого англійська є рідною. Навчання відбувається на прикладах, взятих із повсякденного спілкування носіїв мови між собою, літературних творів та періодики. Кожне речення детально розібрано з погляду граматики. Всі книги цієї серії є самодостатніми, тому Ви можете вивчати їх у будь-якому порядку.

Жанр: Современная проза
Цикл: Не является частью цикла
Год публикации: 2023

Читать онлайн Розмовна англійська. Просунутий курс. Книга 12


Мета цього курсу – довести Ваші знання англійської мови до досконалості.

Всі книги цієї серії є самодостатніми, тому ви можете вивчати їх у будь-якому порядку.

Частина 111

2201. Ми могли легко втратити терпіння. – We could lose patience very easily.

Це стверджувальне речення в простому минулому часі з модальним дієсловом could, для вираження фізичної або розумової здатності, вміння, можливості зробити дію у минулому.

Пiдмет + could + основне дієслово без частки to + …

Повторимо ще раз.

We could lose patience very easily.


2202. Його вибрали. – He was chosen.

Це стверджувальне речення в пасивному станi в простому минулому часі.

Пiдмет + was/were + основне дієслово із закінченням -ed (або третя форма неправильного дієслова) + …

Choose – chose – chosen – це три форми неправильного дієслова – вибирати.

Повторимо ще раз.

He was chosen.


2203. Скажи мені, де це! – Tell me where it is!

Це речення в наказовому способі.

Наказове речення починається з дієслова без частки to.

Наказові речення не мають пiдмета, але із ситуації спілкування зрозуміло, кому адресується висловлювання. Адресатом може бути одна людина або група людей.

Якщо після будь-якої фрази на початку речення, слідує питальне слово, то використовується прямий порядок слів. Не можна сказати Tell me where is it!

Повторимо ще раз.

Tell me where it is!


2204. Я повинен буду не погодитися з тобою. – I'll have to disagree with you.

Це стверджувальне речення в простому майбутньому часі з модальним дієсловом have to.

Пiдмет + will + have to + основне дієслово + …

Модальне дієслово have to висловлює необхідність, яка залежить від зовнішніх умов, часто суперечить бажанню того, хто говорить.

Повторимо ще раз.

I'll have to disagree with you.


2205. Як ти думаєш, що робитимеш завтра? – What do you think you will do tomorrow?

Якщо після будь-якої фрази на початку речення, слідує питальне слово, то використовується прямий порядок слів. Не можна спитати What do you think will you do tomorrow?

Повторимо ще раз.

What do you think you will do tomorrow?


2206. Я не марную час. (Дія відбувається в момент промови.) – I'm not wasting time.

Це заперечне речення в Present Continuous Tense.

Пiдмет + to be (am/is/are) + not + основне дієслово із закінченням -ing + …

Present Continuous Tense – теперішнiй продовжений час описує дію, яка відбувається або перебуває в розвитку в даний момент часу.

З цим часом часто використовуються такі обставини часу: now – заразat (the) present (moment) – в даний моментat this moment – в даний момент та інші, а також поєднання прикметників порівняння: more and more – все більше і більшеbetter and better – все краще і кращеhigher and higher – все вище і вищеbigger and bigger – все більше і більше та інші.

Стверджувальна форма в Present Continuous Tense:

Пiдмет + to be (am/is/are) + основне дієслово із закінченням -ing + …

Заперечна форма в Present Continuous Tense:

Пiдмет + to be (am/is/are) + not + основне дієслово із закінченням -ing + …

Питальна форма в Present Continuous Tense:

(Питальне слово) + to be (am/is/are) + підмет + основне дієслово із закінченням -ing + …

Повторимо ще раз.

I'm not wasting time.


2207. Він брутально відповів їй. – He answered her back.

Це стверджувальне речення в простому минулому часі.

Пiдмет + основне дієслово із закінченням -ed (або друга форма неправильного дієслова) + …

Answer back – це фразове дієслово. Перекладається як дерзити, грубити (у відповідь).

Повторимо ще раз.

He answered her back.


2208. Ніхто не зізнався в тому, що він зробив це. – No one owned up to doing it.

Це стверджувальне речення в простому минулому часі.

Пiдмет + основне дієслово із закінченням -ed (або друга форма неправильного дієслова) + …


Вам будет интересно
Эта книга поможет Вам, находясь в любой стране земного шара, общаться на бытовом уровне, с людьми, говорящими на английском языке.После каждого слова указана его транскрипция – звучание слова на русском языке, в так называемом американском варианте – так, как говорит большинство людей, для которых английский язык не является родным. Тем не менее любой житель Великобритании без труда поймет Вас.В конце книги Вы найдете русско-английский и англо-русский словари всех слов, используемых в этом разго...
Читать онлайн
Цель книг, входящих в серию “Разговорный английский. Экспресс курс”, – быстро научиться говорить на английском языке. Практически все люди, независимо от их образования, в повседневной жизни используют простую речь – простые предложения в прошедшем, настоящем и будущем времени. Но темы, на которые человек может говорить с другими людьми, напрямую зависят от его словарного запаса. В основе английского языка лежат неопределенные времена, или как их принято называть – простые времена. Проработав вс...
Читать онлайн
Цель книг, входящих в серию “Разговорный английский. Экспресс-курс” – быстро научиться говорить на английском языке. Практически все люди, независимо от их образования, в повседневной жизни используют простую речь – простые предложения в прошедшем, настоящем и будущем времени. Но темы, на которые человек может говорить с другими людьми, напрямую зависят от его словарного запаса. В основе английского языка лежат неопределенные времена, или как их принято называть – простые времена. Проработав все...
Читать онлайн
Страждальний стан – The Passive Voice – це двадцять другий навчальний посібник з серії Англійська мова. Теорія і практика. Освоївши теоретичний матеріал, представлений в цій серії і виконавши більше 600 вправ для самоконтролю, Ваш словниковий запас складатиметься з більше, ніж 6 000 англійських слів і виразів, що дозволить Вам успішно скласти такі міжнародні іспити по англійській мові, як TOEFL(Test of English as a Foreign Language), IELTS(International English Language Testing System) і інші....
Читать онлайн
Местоимение – The Pronoun – это третье учебное пособие из серии Английский язык. Теория и практика.Освоив теоретический материал, представленный в данной серии и выполнив более 600 упражнений для самоконтроля, Ваш словарный запас будет состоять из более, чем 6 000 английских слов и выражений, что позволит Вам успешно сдать такие международные экзамены по английскому языку, как TOEFL (Test of English as a Foreign Language), IELTS (International English Language Testing System) и другие....
Читать онлайн
Курс "Разговорный английский по уровням. Уровень В1" предназначен для тех, кто уже освоил уровни А1 и А2 и стремится улучшить свои навыки общения на английском языке.Уровень B1 в английском языке предполагает, что студент может спокойно и без внутреннего страха говорить на повседневные темы, употребляя в речи знакомые грамматические конструкции и лексику....
Читать онлайн
Иоганн Вольфганг Гёте – поэт и писатель, мыслитель и философ, естествоиспытатель и государственный деятель. Его литературные творения – ярчайшие из жемчужин не только немецкой, но и всей мировой классической литературы. «Совершенно безразлично, в чем проявляется гениальность человека – в науке, в ведении войны и в управлении государством или в том, что он сочинил песню, – писал Гёте, – важно лишь одно: чтобы мысль, остроумное высказывание, деяние жили и были способны на дальнейшую жизнь».В сборн...
Читать онлайн
«Он приходил, зачаровывал, и наступало счастье» – так вспоминал Пабло Неруда о самом знаменитом поэте Испании Федерико Гарсиа Лорке. Его легкокрылая поэзия казалась бесконечно далекой от сумбуров и катастроф двадцатого столетия. Даже в поздних сюрреалистичных стихах Лорка представал как бы жителем другой планеты. Однако в его благозвучных сказочных песнях подспудно звучали печальные голоса современности, к которым автор не мог оставаться равнодушным. И трагическая смерть поэта под пулями франкис...
Читать онлайн
Впервые на русском языке! «Небо повсюду» – книга, получившая огромное количество премий за лучший дебютный молодежный роман и покорившая миллионы читателей во всем мире. Одновременно грустная и смешная, трогательная и светлая история о взрослении и о том, как принимать жизнь такой, какая она есть.После смерти сестры семнадцатилетняя Ленни остается сов сем одна. Перед девушкой встает непосильная задача: начать жить заново и двигаться дальше. Ленни крепко привязалась к Тоби, парню своей сестры. Их...
Читать онлайн
«Хорошие плохие книги», «Месть обманывает ожидания», «Торжество открытого огня», «Могут ли социалисты быть счастливыми?», «Книги против сигарет», «Повешение»…Эссе Оруэлла, вошедшие в эту книгу, когда-то вызывали сенсацию, скандал и бурное обсуждение в английской прессе и обществе. Да и сейчас, как ни парадоксально это звучит, их полемичность ничуть не устарела, а читаются они свежо и ярко, о чем бы ни шла в них речь, – от политики до поэтики, от социальных проблем до беллетристики. Причина тому ...
Читать онлайн